كنفرانس گذشته

کنفرانس ملی علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات (شهريور ماه 95)

 

دریافت فایل PDF مقالات 

 

اين كنفرانس در 25 شهريور ماه 1395 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور دانشجويان  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 86 مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 35 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا)  ثبت  شده است.

 

 

دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات (اسفند ماه 95)

 

دریافت فایل PDF مقالات 

 

اين كنفرانس در 19 اسفند ماه 1395 توسط موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش با همكاري اساتيد دانشگاه هاي سراسر كشور در استان مازندران و شهر بابل برگزار گرديد. در اين كنفرانس  با حضور دانشجويان  و نخبگان علمي كشوري برگزار گرديد و تعداد 75مقاله به دبيرخانه كنفرانس ارسال و از اين تعداد 30 مقاله از سوي كميته علمي مورد پذيرش قرار گرفت. مقالات اين كنفرانس در پايگاه علمي مقالات كشور (سيويليكا) ثبت  شده است.

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان